Spaans voor Beginners

Met de cursussen Beginners 1 + Beginners 2 bereikt u niveau A1 van het Europees Referentiekader.

bent dan in staat om een eenvoudig gesprek te voeren in het Spaans.

Spaans voor Beginners 1

14 lessen van 90 minuten, op maandagavond.
We behandelen “Caminos 1″ unidad 1 – 6. (Zie “Lesmateriaal“)
Kosten: € 170,-, exclusief lesmateriaal.
Lesdagen: 23 september 2019 t/m 13 januari 2020*
Lestijden:
Maandag 18.00 uur tot 19.30 uur
Maandag 20.00 uur tot 21.30 uur
Klik hier om u aan te melden voor deze cursus


Spaans voor Beginners 2

Voor degene die al een basiscursus Spaans heeft gevolgd.
14 bijeenkomsten van 90 minuten, op maandagavond.
We behandelen “Caminos Nieuw 1″, unidad 6 – 12. (Zie “Lesmateriaal“)
Kosten: € 170,-, exclusief lesmateriaal.
Lesdagen: 23 september 2019 t/m 13 januari 2020*
Lestijd:
M
aandag van 18.00 uur tot 19.30 uur
Klik hier om u aan te melden voor deze cursus


*Wij volgen de schoolvakanties van het Voortgezet Onderwijs